Tagjaink

Szaknévsor

Ön ellátogat-e a Körös-völgyi Sokadalom idei rendezvényeire?
 

 

Honlapunk létrehozását a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta

NCA

FESZTIVÁL.HU - A magyarországi fesztiválok gyujtoportálja...

Közhasznúsági jelentés - 2007 Nyomtatás

 

 

A Békés Megyei Népművészeti Egyesület

2007. évi tevékenységéről készített

Közhasznúsági jelentés

 

 

Az egyesület 1990-ben alakult. A szervezet célkitűzése a népi kézműves hagyományok gyűjtése, ápolása és továbbéltetése.

Feladataikat képzések, továbbképzések, táborok, rendezvények, pályázatok, kiállítások, mesterség bemutatók, játszóházak megrendezésével valósítjuk meg.

 

Arra törekszünk, hogy az egyesületi tagok szakmai igényeinek teljesítésén túl minél nagyobb körben népszerűsítsük a magyar népművészetet.

 

Szervezeti életünkben, tevékenységünkben jelentős változás közvetkezett be 2007-ben. Békés Megye Képviselő-testületével közművelődési megállapodást kötöttünk, amely alapján szervezetünk látja el a megye területén a népi kézműves közművelődési terület módszertani tanácsadó és szolgáltató feladatait. A támogatás lehetővé tette egy négyórás munkatárs foglalkoztatását.

 

A Békéscsabán működő Kézműves Szakiskolával is megkötöttük az együttműködést. Egyesületünk vállalta a kézműves szakképzés szakmai segítését, fejlesztését, az iskola infrastrukturális hátteret biztosít szervezetünknek.

 

Az egyesület székhelye továbbra is a Luther u. 6 sz. épület – jelenleg a néptáncosok székháza - az irodánk átköltözött az Orosházi u 32. sz. alá, amelyet a raktárhelyiséggel együtt a kézműves Szakiskolától bérlünk.

 

I. Képzések – táborok

 

Az idei évünkben is meghatározó terület a volt a képzés, amelyen részben tagjaink, részben az érdeklődők vettek részt. A képzéseket a Békés Megyei Művelődési Központtal, az IBSEN KHT-val és a Kézműves Szakiskolával közösen szervezzük. (2007. július 1-én megszűnt a Békés Megyei Művelődési Központ, a felnőttképzési feladatokat rövid ideig az IBSEN KHT vette át, majd az általa alapított Kézműves Szakiskolának adta át.) 

Az intézmények biztosították a felnőttképzés infrastruktúráját, szervezetünk a tevékenység szakmaiságát.

 

1. Képesítést adó kurzusok

 

Ez évben 44 fő középfokú képesítést szerzett – cserépkályha és kandallókészítő 15 fő, gyékény,- csuhé,- szalmatárgy készítésből 11 fő, kézi- és gépi hímző 11 fő, mézeskalács készítő 7 fő. A népi játszóház vezetői kurzuson 35 fő vehette át tanúsítványát, és 27-en kaptak felsőfokú végzettséget a népi játék kismesterség oktatói képzésen.

 

Jelenleg 15 képzés van folyamatban, amelyre 169-en járnak – népi játszóház vezetői, csipkekészítő, fazekas I-II évfolyam, gyékény,- szalma,- csuhétárgy készítő, kézi- és gépi hímző I-II. évfolyam, kosárfonó, mézeskalács készítő, cserépkályha és kandalló készítő – I-II. évfolyam, szőnyegszövő I - II évfolyam, bőrműves, faműves.

 

 

2. Továbbképzés, alkotótáborok

 

Tizenhetedik alkalommal rendeztük meg júliusban a felnőtt népművészeti táborunkat.  12 szakágban, 14 csoportban - fazekasok, - alap- és továbbképzés, gyékényesek – alap- és továbbképzés, szövősök – gyapjú, alap- és továbbképzés, bőrművesek, csipkeverők, fajáték készítők, kézi- és gépi hímzők, mézeskalács készítők, cserépkályha- és kandallókészítő – alap- és továbbképzés, gyöngyfűző alap- és továbbképzés, nemezkészítő alap- és továbbképzés –viseletkészítők alap és továbbképzés - 270-en dolgoztak.

 

Több éve tapasztaljuk, hogy több szakágban az ország különböző megyéiből érkeznek táborunkba, vagyis országossá nőtte ki magát a rendezvényünk

A táborlakók a kézműves szakmák sokszínűségét, a népművészet komplex megjelenését emelték ki pozitív értékként.

 

Az idei évben hatodik alkalommal szerveztük meg a „mini” népművészek csoportját, amelyet ez évben is Dél-alföldi Gyermek Kézműves Táborként hirdettünk meg, elsősorban a táborban lakók gyermekeinek és unokáinak.

 

A XIII. Országos Kosárfonó Mesterkurzus. A népi kézművesség területén szervezett országos mesterkurzusok között ma az első négy között van - a velemi hímző, a debreceni szövő- és bőrös, és a békéscsabai kosárfonó. A tábor résztvevőinek száma 30 fő volt.

 

A felnőtt és gyermek népművészeti táborral, az Országos Kosárfonó Mesterkurzussal egy-időben zajlott két nemzetközi tábor is. A táborszintű programok közösek voltak, amelyek tartalmában hozzájárultak újabb néprajzi, népismereti tudásunk, illetve gyakorlati jártasságunk bővítéséhez, s egyben megadták a tábor alapvető jó hangulatát (táncház, közös népdaltanulás, játékos néprajzi vetélkedő, népmese és gasztronómiai est, erdélyi viseletek bemutatója, stb.).

 

Nyolcadik éve működtetjük az Agóránkat. Programja: rongybabakészítés, fonások, gyertyamártás, mézeskalács díszítés, gyöngyfűzés, fajátékok készítése, népi ügyességi játékok, hajfonás, agyagozás és nemezelés.

 

 

3. Továbbképzések

Az idei évben rendszeressé váltak az évközi továbbképzések. Tanfolyam jelleggel indítottuk be a mézeskalács készítő, kézi hímző, a gyékény-csuhé- szalmatárgy-, csipkekészítő, fazekas, kályhaszem döngölő továbbképzéseket.

Valamennyi tanfolyamnak az volt a célja, hogy a tagjaink és az érdeklődők a korábban megszerzett ismereteiket, jártasságaikat fejlesszék. A hat kurzuson 80 fő vett részt.

 

Rendszeressé vált munkánkban a képzések közvetítése. Vagyis a különböző helyeken megtartott szakmai konferenciákra, táborokra, egyesületünkön keresztül szervezik a résztvevőket. Többek között így jutottak el egyesületi tagjaink a NESZ szakmai képzéseire, Magyarpolányba a játszóházi képzésre, az Egerben megrendezett viseletkonferenciára, stb.

 

II. Rendezvények, konferenciák, pályázatok

 

  1. A Békés Megyei Művelődési Központtal, a Békés Megye Népművészetéért Alapítvánnyal közösen hirdettük meg a VII. Délalföldi Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázatot, amelyre 209 alkotó és alkotóközösség 1705 pályamunkát küldött be

 

A kiállítás látogatóinak száma megközelítette a 3 ezer főt, a helybelieken kívül az ország különböző részeiről érkeztek látogatók.

 

A kiállítás-megnyitóhoz kapcsolódva egynapos konferenciát szervezetünk a felkészítő tanároknak, amely lehetőséget biztosított arra, hogy a beérkezett pályamunkákat kiértékeljék, a területen mutatkozó feladatokat megvitassák, továbbá aktuális gondjainkról, eseményeinkről eszmét cseréljenek a résztvevők.

 

  1. Társintézményekkel és szervezetekkel VIII. alkalommal került megrendezésre a Körös-völgyi Sokadalom. A regionális népművészeti fesztivál a Dél-alföld legjelentősebb komplex népművészeti eseménye. Itt találkozott az Alföld számos kézművese és néptánc csoportjai.

 

A bemutatókon, játszóházakon, a gasztronómiai kóstolókon, a kézműves vásáron túl a látogatók gyönyörködhettek a „Dél-alföld élő szőttes és fazekassága ” című bemutató kiállításunkban.

 

  1. November 17-18-án társrendezői voltunk a Vendégváró Hagyomány pályázatnak és konferenciának.

A Hagyományok Házával, a Népművészeti Egyesületek Szövetségével, a Békés Megye Népművészetéért Alapítvánnyal és a Dél-alföldi Regionális Közművelődési Egyesülettel közösen meghirdetett pályázatra – embléma, ajándéktárgy, gasztronómiához kapcsolódó kézműves tárgy 35 alkotó 353 alkotást küldött be, továbbá 13 fő jelentkezett projektötletével.

 

A pályázatra beküldött alkotások, a projektötletek, az előadások és konzultációk hozzájárultak ahhoz, hogy hogyan tud kapcsolódni a népművészet, a népi kézművesség a kulturális turizmushoz.

A konferencián az ország különböző területeiről 100 fő vett részt.

 

  1. A Viharsarok Néptáncszövetséggel közösen rendeztük meg Gyulán az I. Országos Gyermektánc Fesztivált, amely kapcsolódott a Körös-völgyi Sokadalomhoz.


  2. Az év első felében meghirdettük a XI. Országos Textiles Konferenciát és a hozzá kapcsolódó Esküvő textíliái és a Erdélyi festékes szőttes országos pályázatokat. A rendezvény 2008. márciusában kerül megrendezésre.

 

  1. A Népművészeti Egyesületek Szövetségével, a Debreceni Művelődési Központtal közösen Országos Vándorlegény pályázatot hirdettünk fiatalok számára gyékény, csuhé, szalma és fűzvessző témakörben.

 

  1. Decemberben  kihelyezett  Népi Iparművészeti zsűrizést tartottuk,  ahol 49 alkotó 204 alkotást hozott a minősítésre, amelyből 170 kapott zsűriszámot, közülük 46 „A” minősítést. A zsűri véleménye szerint nagyon színvonalas volt a beérkezett anyag.

 

  1. 12 intézménnyel és szervezettel közösen 2007. január 22-én ünnepeltük meg a Kultúra Napját.

 

  1. Az ország több településén hirdettek országos pályázatokat, amelyek egy-egy szakágban meghatározó események. Tagjaink képviseltették magukat és több helyről elismeréssel tértek haza. 

 

Az egyesület tagjai társadalmi munkában vállalták a rendezvények előkészítését és megvalósítását. A résztvevők köszönetnyilvánításai és elmondott értékelései azt igazolják, hogy ismét egy tartalmas, ismeretet és élményt nyújtó rendezvényeknek lehettünk házigazdái.

 

 

III. Kiállítások

Önálló kiállításaink száma 14 volt 2007-ben – Békéscsaba, Gyula, Székelyudvarhely, Békés, Ópusztaszer. 

Témák: A kiállítások egy része kapcsolódott a meghirdetett pályázatainkhoz – Dél-alföldi gyermek és ifjúsági népi kézművesség, Vándorlegény, ajándéktárgy, embléma, gasztronómiához kapcsolódó kézműves tárgyak, stb.

A kiállítások másik része a régió élő népművészetét mutatta be – Szőttes és fazekas kultúra, lakberendezéshez kapcsolódó élő népművészet, stb.

A látogatók száma meghaladta a 40.000 főt.

 

Gyakorlattá vált, hogy egyesületi tagjaink önállóan, vagy csoportosan bemutatják környezetüknek alkotásaikat. A kiállítások száma ez évben is meghaladta a húszat. Ezek közül néhány példa: Szatmári Pálné önálló kiállítása Békéscsabán, a Dobozon élő népművészek közös kiállítása lakóhelyükön, a Rozmaring szakkör kiállítása a Békéscsabai Reformárus Egyházközösségben. Kádár Ferenc néprajzi képeslap kiállítása Békéscsabán. Ópusztaszeren a megyék találkozóján is ízelítőt adtunk megyénk kézművességéből.

 

IV. Mesterség - bemutatók, vásárok, játszóházak

A legjelentősebb a Budapesten megrendezett Mesterségek Ünnepe volt, amelyen 70-en vettünk részt. Helytállásunk jó volt, ez vonatkozott a termékekre, a bemutatókra, az általunk szervezett játszóházakra és a közösségi együttlétünkre is.

A szakmai bizottságok értékelése alapján a második helyezést értük el, amely erkölcsi és anyagi elismerést is jelentett.

 

A Bábolnán megrendezett Csipkehétvége kiemelt vendégei voltak az egyesületünk csipkekészítőinek képviseletében résztvevő tagjaink. A minikiállításon és bemutatón nyújtottak ízelítőt ezirányú munkánkról.

 

Megyénkben 12 közös szervezésű mesterség bemutatón, vásáron és játszóházon vettünk részt; Lakberendezési kiállítás, Gyermeknap – Békéscsaba, Népművészeti vásár – Békéssámson, Budapest, Lánchíd, Mesterség bemutató és vásár – Gyula, Dombegyház, Csorvás, Játszóház – Murony, Szabadkígyós, Csabaszabadi.

A Megyei Könyvtár és Humán Fejlesztési Centrum koordinálásával a megyében megrendezett gasztronómiai fesztiválon is bemutatkoztunk, pl. Medgyesegyháza, Nagybánhegyes, Békéscsaba, stb.

Az év első felében a Megyei Művelődési Központ, a Nemzeti Kulturális Alapprogram által támogatott szolgáltató tevékenységéhez a játszóházak foglalkozásvezetőit biztosítottuk.

 

Tagjaink közül jó néhányan részt vettek a NESZ által rendezett budapesti táncháztalálkozón, a szentendrei pünkösdi sokadalmon, a karácsonyi vásáron, a Borünnepen és a Tavaszi Fesztiválon.

 

Információs levelünkben további 10-15 vásárról, mesterség bemutatóról adtunk tájékoztatót, amelyen ki-ki belátása és pénztárcája alapján vett részt.

 

 

V. Külföldi kapcsolataink

A XIV. Nemzetközi Fafaragó alkotótáborunkban ismét vendégeink voltak barátaink Vajdaságból és Székelyföldről – 35 fő. A táborlakók a békéscsabai Református Egyházközösségnek játszótéri elemeket ajándékoztak, illetve az egyesület számára kézzel hajtható körhintát készítettek.

 

XI. alkalommal voltunk házigazdái a Határok nélküli néprajzi népfőiskolának, amelyet mi magunk között nemzetközi hímző tábornak nevezünk. A tábor programja stabilizálódott, a résztvevői kör is. A Nagyszalontai Hímzőkör, a Vajdasági Folklórközpont és a Romániai Magyar Népművészeti Szövetség stabil partnerünk.  Az innét érkezők közül többen más szakágat is választottak, de maradtak a hímzők között is. A résztvevők létszáma 40 fő volt.

 

A Dombegyházi Önkormányzat felkérésre az általuk rendezett Nemzetközi Népművészeti Fesztiválon Vajdaság, Erdély és Békés Megye Élő Népművészete című kiállítást valósítottuk meg.

Szeptemberben öt egyesületi tagunk vett részt Kanadában, a Montrealban megrendezett Régi Mesterek Ünnepén. Kiállítás és mesterség bemutató keretében ismertettük meg a látogatókkal hazánk élő népművészetével.

 

Novemberben 3 napos tanulmányúton jártunk a Székelyföldön. Az ARTERA Alapítvánnyal közösen Békés megye és Székelyföld élő népművészetét bemutató kiállítást rendeztünk Máréfalván, illetve sor került egy nemzetközi konferenciára is, amelynek a társrendezői között szerepelt az ARTERA Alapítvány és a Békés Megyei Népművészeti Egyesület mellett a Romániai Magyar Népművészeti Szövetség, a Székelyudvarhelyi Népművészek Egyesülete.

 

VI. Hálózatfejlesztés

 A Nemzeti Civil Alap támogatásával ez év decemberétől koordináló szerepet kezdeményeztünk a Dél-alföldi régióban működő népművészettel foglalkozó szervezetek hálózattá szerveződésében.

 

VII. Információközvetítés, tanácsadás

Az év folyamán folyamatos volt az információközvetítésünk és a tanácsadásunk a népművészet területén. Az igénybevevők köre: alkotók, közművelődési intézmények, önkormányzatok. Tartalmát tekintve a sokszínűség jellemezte, amelyben megtalálható volt a rendezvényszervezés, alkotók címlistájának kérése, minősítési rendszert érintő kérdések, kitüntetéssel kapcsolatos információkérés, pályázati tanácsadás, stb.

 

VIII. Gazdálkodásunk

Az év folyamán megvalósított tartalmi tevékenységünkre sikerült pályázati pénzeszközöket mobilizálni. Ily módon gazdálkodásunk egész évben kiegyensúlyozott volt.

Támogatóink: Nemzeti Civil Alap, Tér Ifjúsági Egyesület, Nemzeti Kulturális Alap, Népművészeti Egyesületek Szövetsége, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, Békés Megye Képviselő-testülete, Oktatási- és Kulturális Minisztérium, Gyula Város Önkormányzata, Kereskedelmi és Iparkamara, Katolikus Egyházközösség Békéscsaba, Szlovák Kultúra Háza.

 

Köszönettel tartozunk azon egyesületi tagoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át egyesületünknek ajánlották fel. Az összeget 2007-ben a VII. Dél-alföldi Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves pályázat és kiállítás megrendezésére fordítottuk.

 

IX. Egyebek

A sátrainkat és installációinkat 15 alkalommal állítottuk fel, részben a saját rendezvényeinkhez, részben bérbe. Pl. Gyula – Virágkötészet, Tarhonyafesztivál, Gasztronómiai fesztiválok, Békéscsaba, Csorvás, Karácsonyi vásár- gyula

A Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával a meglévő installációs rendszerünk egy részét felújítottuk.

 

X. Szervezeti életünk

Taglétszámunk 2007. január 1-én  285 fő volt.

2 tagtársunk elhunyt - Duna Mihályné, Szabó Lajosné. 3 tagtársunk – Rózsáné Janka Mária, Antal Borbála, Kunkli Mária – kérte tagságának törlését. 38 fő csatlakozott várakozó tagként hozzánk.

 

2007. év végi taglétszámunk 318 fő, ebből 102 várakozó és 196 rendes tag. A pártoló tagok száma 20 fő. Ezzel a létszámmal a legnagyobb népi kézműves szervezet vagyunk az országban.

 

Az 2002. évtől kezdődően hagyományt teremtettünk annak, hogy a várakozó tagok közül munkájuk elismeréseként vezetőségi döntés alapján, a karácsonyi közgyűlésünkön váljanak rendes taggá. Az idei évben az alábbi tagokat köszönthetjük e státuszban:

 

1.      Fegyveres Gábor

2.      Ifj. Kiss Gyuláné

3.      Kónya Sándorné

4.      Maczkó Dóra

5.      Madarász Lászlóné

6.      Mihály Ferencné

7.      Sindelné Kovács Anna

8.      Takách Gézáné

9.      Wagner József

 

A nevünk Békés Megyei Népművészeti Egyesület, viszont tagságunk nem csak Békés megyéből tevődik össze. Elsősorban Hajdú-, Csongrád- és Bács-Kiskun megyéből vannak tagjaink, de Budapestről, Dunaújvárosból is csatlakoztak hozzánk. Ez a tagság közel 20 %-át jelenti.

 

Szervezeti életünket a rendezvényeinken, eseményeinken, illetve szakmai napjainkon éljük. Ez utóbbiból 6 volt. A vezetőségi ülések száma 4 volt.

Az egyesület közgyűlési határozatának megfelelően szervezetünket Barcsay Andrea, Dr. Illés Károlyné, Debreczeni János, Nagy József, Lakatos István és Pál Miklósné képviseli a Nesz közgyűlésein.

Mandátumuk 2009. decemberéig szól. A küldöttek részt vettek a NESZ májusi és októberi közgyűlésén.

.

Az év folyamán 10 alkalommal jelent meg információs levelünk, amely saját eseményeinkről, illetve az év folyamán népi kézműves rendezvényeinkről tájékoztatta a tagságot.

 

Egyesületünk által alapított Békés Megye Népművészetéért díjat ez évben 12. alkalommal osztjuk ki.

 

Kapják:

-         Kiszely Lászlóné

-         Kovács Géza

-         Nagy József

-         Pesztránszky Károlyné

 

Egyesületünk 2003-ban újabb kitüntetést alapított, Békés Megye Népművészetéért Életfa Díjat. Az elismerést azon idős egyesületi tagjaink kapják, akik a díj átvétel időpontjában már kevésbé alkotnak, de munkásságukkal példát mutattak mindannyiunk számára.

 

Az idei év díjazottjai:

-         Kiszely Jánosné

-         Orodán Imre

-         Vári Szalai István

 

Egyesületünk 2005-ben megalapította a Jövő Személyisége Díjat. Az elismerést az a fiatal egyesületi tag kapja, aki szakmai munkájában sikeresen indul választott szakterületén.

 

Az év díjazottja:

-         Sutyinszki Enikő

 

Egyesületünk felterjesztésére Balda Mihályné augusztus 20-án vehette át a Népművészeti Egyesületek Szövetségének „Aranykoszorú”díját.

 

XI. Összegzés

A 2007-es évet eredményesnek tekinthetjük. Köszönet érte mindenkinek, hiszen általunk vált ilyenné. Külön köszönet a vezetőség tagjainak, s mindazoknak, akik a közösségünkért önzetlenül dolgoztak.

 

Köszönet illeti meg a Békés Megye Népművészetéért Alapítványt, az év első felében a Megyei Művelődési Központot, az év második felében a Békéscsabai Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskolát. A szervezetek együttműködése eredményének tekintjük Békés megye népi kézművességének gazdagságát. Minden évben megállapítjuk, hogy nagy közösség vagyunk, és jól érezzük magunkat együtt.

 

Békéscsaba, 2007. december 15.

 

Pál Miklósné

elnök

 

A beszámolót a 2007. december 15-i közgyűlés elfogadta.