EFOP-1.3.5-16-2016-00026 - Közösségek fejlesztése a népművészet eszköztárával Békés megyében (2)

 

 

A Békés Megyei Népművészeti Egyesület „Közösségek fejlesztése a népművészet eszköztárával Békés megyében” című - EFOP-1.3.5-16-2016-00026 azonosítószámú - projektje Európai Uniós támogatásban részesült.

A megtervezett projekt megvalósítása érdekében benyújtott támogatási kérelem 25.000.000 Ft támogatást nyert el (100%-os támogatási intenzitás).

A projekt 2017. március 1 és 2020. február 29. között 6 együttműködő partner bevonásával valósul meg, 6 településen.

Az együttműködő partnerek és települések:

 • Békéscsaba – Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium,
 • Mezőkovácsháza – Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
 • Nagybánhegyes – Nagybánhegyesi Szlovák Hagyományőrző Egyesület,
 • Telekgerendás – Telekgerendás Község Önkormányzata,
 • Tótkomlós – Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség,
 • Újkígyós – Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális Egyesület.

A projekt közvetlen célcsoportja projektszinten a 14-35 éves fiatalok, illetve a 60 év felettiek, közvetve pedig a partnerszervezeteink vonzáskörzetében élők, a szervezet által elért helyi társadalom egésze.

 

A 6 partner mindegyikénél megvalósult tevékenység:

 • a projektet, annak céljait bemutató, toborzó esemény, a helyi közvélemény, érdeklődők számára, figyelemfelkeltés céljából, illetve a projekt közvetett célcsoportjának toborzására;
 • helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények – „Jeles Napok” címmel, 4 alkalommal a helyi hagyományokra épülő nagyrendezvény megszervezése, lebonyolítása (karácsony, húsvét, farsang, idősek napja, ill. egyéb helyi igény szerinti rendezvény – főként ünnepkörökhöz kötődően), a rendezvények célja a helyi közösségi ünnepi kultúra erősítése, a helyi hagyományok felelevenítése, megőrzése – a helyi programelemek kibővítését jól szolgálják a népi játszóházak, mesterség bemutatók, népi kultúrához kötődő programok: népzene-, néptánc bemutatók, táncházak, népmesei műsorok stb.;
 • a „Helyi Közösségek Napja” c. rendezvény megszervezése, lebonyolítása, mely a helyi kisközösségek, csoportok, civil szervezetek aktív részvételére épülő rendezvény, ahol bemutatkozási lehetőséget kapnak a helyi közösségek, hogy értékeiket felvonultassák – közösségi aktivitás erősítését célzó rendezvény programja kiegészül igény szerint előadással, fórummal, a családok bevonzása és a hagyományápolás végett népi játszóházzal, mesterség bemutatókkal, illetve zárásképp vendégelőadó fellépésével;
 • a „Családok Napja” c. program megszervezése, lebonyolítása, melyeknek a családok megerősítése, fiatalok felelős életre nevelése a központi témája, mely szintén kiegészül népművészeti programelemekkel;
 • minden partnernél kislétszámú a projekt teljes időtartamában működő tudásátadó, gyakorlatorientált nonformális programok valósulnak meg „Kisközösségek a helyi hagyományokért” címmel, melyek a helyi igényekre, sajátosságra épülve elsősorban a népi hagyományápolást tűzik ki célul, Telekgerendáson a fafaragás, Tótkomlóson a szövés, Mezőkovácsházán az általános népi kézművesség, Nagybánhegyesen a hímzés, Újkígyóson a helytörténet és honismeret, Békéscsabán az evangélikus iskolában a hímzés és könyvkötészet iránt érdeklődő célcsoport bevonásával – a projekt végén egy-egy kiállítás keretében kerülnek bemutatásra a találkozók alkalmával elkészült népi kézműves produktumok.

Közös projekttevékenységek:

 • a projekt nyitó- és záróeseményének megszervezése és lebonyolítása;
 • a Képzők-képzése tréning, mely egy 3 napos és további 13 órában tutorált nonformális képzés a partnerszervezetek által delegált 3-3 fős csoportoknak, azzal céllal, hogy a résztvevők maguk legyenek a helyi társadalom önkéntes, civil erjesztői, a projektmegvalósítás helyi segítői – a tréningen a közösségfejlesztés, a helyi értékek gyűjtésének módszertan, az önkéntesség, valamint a közösségi tervezés folyamatába nyernek betekintést a résztvevők;
 • 4 alkalommal valósul meg szakmai fórum a partnerszervezetek képviselőinek bevonásával – témakörök: közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése; a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése; a fenntartható fejlődés tudatosítása, kulturális gazdaságfejlesztés; családok megerősítése, fiatalok felelős életre nevelése – a meghívott előadókon kívül a résztvevők a találkozók alkalmával megosztják helyi tapasztalataikat, jó gyakorlataikat;
 • a 6 kisközösség fejlődését, tevékenységét közösségfejlesztő szakértő tanácsadási alkalmak során segíti.
 • önkéntes szolgáltatások megszervezése, közvetítése (tanácsadások a partnerek, tréninget végzettek számára)
 • kapcsolattartás és adatszolgáltatás (ÚNK)