Békés Megyei Népművészeti Egyesület 1991-ben alakult. 1998. május 29-i bírósági határozattal közhasznú társadalmi szervezetté vált.

Az egyesület célja: a népművészet, ezen belül kiemelten a népi kézművesség hagyományainak fejlődése, ápolása, a mai kornak megfelelő népi iparművészeti alkotásokon keresztül a közízlés formálása. Szervező, fejlesztő munkájával alkotó közösségeket hoz létre. Tagjainak és az érdeklődőknek szakmai és esztétikai segítségnyújtást biztosít, előadások, tanfolyamok, népművészeti táborok, kiállítások, pályázatok és egyéb rendezvények szervezésében.

Szervezi az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakmai tanfolyamokat. Közreműködik a térség környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárásában, megismertetésében.

Az egyetemes nemzeti, a nemzetiség és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését és megértését segíti elő.

 

Az egyesület tevékenységi körei:

 • Képzések;
  Egyesületünk a Békés Megyei Művelődési Központtal közösen rendszeresen szervezi a népi kismesterségek középfok szakmai végzettséget adó tanfolyamait, a Népi játék és kismesterség oktatói és a népi játszóház vezetői kurzusokat Évente 150-200 fő a felnőtt hallgatók száma. Rendszeresek az egyesületi tagok továbbképzései évente szervezünk továbbképzéseket faműveseknek, hímzőknek, szövőknek, fazekasoknak viseletkészítőknek stb...

 • Táboraink:
  Évente komplex népművészeti tábort szervezünk részben megyei, részben az ország különböző területeiről érkező alkotók számára. Több mint tíz éve megrendezzük az országos kosárfonó mesterkurzust, a határok nélküli néprajzi népfőiskolát, gyermek népművészeti tábort és a Nemzetközi Fafaragó Tábor. Ez utóbbi 1994 -ben Békéscsabán készült alkotásaival megalapozta a Kárpát-medence szabadtéri kapumúzeumát, ahol jelenleg 20 alkotás –kapuk, harangláb, padok szobrok, stb. – dicsérik az alkotók munkásságát. A 11 év alatt számtalan egyéb alkotás is készült a fafaragó táborban. Többek között a harangláb Szabadkára a Zentai úti temetőbe, erdei kápolna a gyulai városerdőbe, szabadtéri játékok a csorvási autista gyerekek üdülőjébe illetve békéscsabai sérült gyerekek otthonába.

 • Rendezvények, konferenciák;
  Más intézményekkel közösen házigazdái vagyunk a kétévenként megrendező Országos Textiles Konferenciának. Kétévente hirdetjük meg a gyermek- és ifjúsági népi kézműves pályázatunkat. Gondoskodunk részben tagjaink, részben kívülállók alkotásainak zsűrizéséről. 12 intézménnyel és szervezettel közösen évről-évre megünnepeljük a Kultúra Napját. Hat szervezettel közösen évről-évre megszervezzük a Körös-völgyi Sokadalmat.

 • Kiadványok;
  Az elmúlt évtizedben arra törekedtünk, hogy a megye sajátos népi kézműves hagyományait kiadvány formájában is megjelentessük, hiszen ez az összegzésen túl alapja lehet az újabb és újabb alkotások születésének. Megjelent kiadványaink: Népművészetünk Kincsestára, Békés Megye Faművessége, a Soknemzetiségű Békés Megye Hímzései, Vászonszőttesek Békés Megyében, Nagybánhegyesi szlovákok szőttes kultúrája, stb. Jelenleg folyamatban van az egyesület katalógusának kiadása.

 • Bemutatkozások;
  Szervezzük az egyesület tagjainak bemutatkozását, részben a megyében, részben az ország különböző pontjain. Az utóbbi években Békés Megye élő népművészetét bemutattuk Franciaországban, Jugoszláviában, Romániában, Szlovákiában, USÁ-ban, Lengyelországban is.
  A kiállításokon túl rendszeresen részt veszünk a megye jelentősebb „népünnepélyein”, ahol mesterség bemutatókkal színesítjük a programot, és ugyanakkor megismertetjük a közönséget a régmúlt mesterségek fogásaira.

 • Közösségi életünk;
  Tagjaink a megye különböző településein élnek, ezért havonta egy alkalommal klubnapot tartunk, ahol a legfontosabb teendőinket beszéljük meg. Évente tapasztalatcsere kirándulást szervezünk. Gondoskodunk a kiemelkedő tevékenységet végzők elismertetéséről.
  A több mint 10 év alatt tagságunk közösséggé kovácsolódott. Összetartozunk, segítünk egymásnak, osztozunk a bánatban és az örömben.

 

A szervezet főbb támogatói:

Az egyesületünk rendszeres támogatásban nem részesül. A projektjeinkhez keresünk támogatókat, a különböző pályázati alapokból. A legtöbb támogatást a Nemzeti Kulturális Alapprogram Közművelődési, illetve Népművészeti Kollégiumától kapjuk, de támogatták munkánkat a Karácsonyi Sándor Emlékére Szakalapítvány, a Békéscsabai Városi Önkormányzat, a Békés Megyei Önkormányzat is.

 

Szakmai és társadalmi kapcsolataink:

Szervezetünk tagja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének. Szoros kapcsolatban állunk a szövetség valamennyi tagjával, ezen belül is a Dél-alföldön működő népművészeti egyesületekkel.

Rendezvényeink, eseményeink döntő többsége Békés megyében van. A rendezvényeink résztvevői részben Békés megyeiek, részben országhatáron belüliek, illetve a határon túliak.

Úgy ítéljük meg, hogy a megvalósult programjaink kiemelt helyet foglalnak el Békés megye közművelődésében. Munkánkról a helyi médiák folyamatosan tudósításokat adnak, összességében elismert szervezetként tartanak bennünket számon a szűkebb régiónkban.

2002. januárjában, a Kultúra Napján vehettük át a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától a Csokonai Vitéz Mihály közösségi díjat.

 

Sze, máj. 08, 2024
A BÉKÉS MEGYEI NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET SZÉKHELYE (ezáltal számlacíme) ÉS LEVELEZÉSI CÍME...
Cs, márc. 28, 2024
Az egyesületünk által meghirdetett nyári táborok első jelentkezési határideje 2024. június 1-jén...
Cs, febr. 29, 2024
2024. március 8-10 között Békéscsabán kerül sor a XIX. KÁRPÁT - MEDENCEI NÉPI TEXTILFESZTIVÁL...
Cs, febr. 08, 2024
Egyesületünk 12 népi kézműves szakágban hirdeti meg államilag elismert szakképesítésre felkészítő...
Cs, jan. 04, 2024
A Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok Háza, a debreceni Kézműves Alapítvány,...
P, szept. 08, 2023
Meghosszabbítjuk a Békés Megyei Népművészeti Egyesület akkreditált képzéseinek és...
Szo, júl. 15, 2023
Meghosszabbítottuk a már korábban meghirdetett XIX. KÁRPÁT-MEDENCEI NÉPI TEXTILFESZTIVÁL - 2024...
Sze, jún. 21, 2023
A Népi játék és kismesterségek oktatója képzésben résztvevők számára lehetőség van Képzési hitel...
Cs, jún. 08, 2023
Szent Iván Napi Vigadalom Békéscsaba, Szent István tér 2023. június 24. 18:00 - 22:00 óráig 18:00...