Kedves Partnereink!

A Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület a Hagyományok Házával kötött együttmûködési megállapodásnak köszönhetõen lehetõséget biztosít önkormányzatok, intézmények, szervezetek számára, hogy szolgáltatásainkat térítésmentesen vagy kedvezményes áron igénybe vegyék, az igények beérkezési sorrendjének figyelembe vételével.

Az egyesület 1990-ben alakult, célkitûzése a népi kézmûves hagyományok gyûjtése, ápolása, továbbéltetése. Az egyesület tagsága 358 fõ. Az egyesület szervezõ, fejlesztõ munkájával alkotóközösségeket hoz létre, tagjainak és az érdeklõdõknek szakmai és esztétikai segítségnyújtást biztosít, elõadások, tanfolyamok, népmûvészeti táborok, kiállítások, pályázatok és egyéb rendezvények szervezésében. Szervezi az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképzõ szakmai tanfolyamokat. Közremûködik a térség környezeti, szellemi, mûvészeti értékeinek, hagyományainak feltárásában, megismertetésében.

Amennyiben felkeltettük érdeklõdését, az alábbiakban részletesen bemutatjuk az általunk kínált szolgáltatásokat:

 

I.NÉPI KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ

Korunkban, amikor szinte mindent készen is meg lehet vásárolni, a futószalagon gyártott tucat-termékekkel szemben igazi értéket képvisel valamennyi saját kezûleg elkészített tárgy, ami nemcsak a kezem nyomától eredeti, hanem a képzeletem teremtõ erejét is magán viseli. Ilyenbõl nincs még egy – ez az én arcomat hordozza!

Sokszor nem is maga a létrehozott tárgy az, amiért érdemes a játszóházi munkában részt venni, hanem maga a folyamat: az anyaggal való bíbelõdés, küszködés - az alkotás maga, amely azonban nemcsak két kezüket mozgatja meg, hanem szellemi és érzelmi síkon is beleavatkozik a gyermek fejlõdésébe, és segít megõrizni kapcsolatát a természetes világgal.

A "természet oktatási rendszerére", tehát a játékra épülõ pedagógiával a gyermekeknek olyan fontos képességeit bontakoztatjuk ki, amelyeknek hosszú távon is nagy hasznát veszi. Nem tantárgyi tudást közvetítünk, hanem segítünk a gyakori figyelem- és viselkedési zavar áthidalásában, az érzelmi intelligencia fejlesztésében. Vizuo-motoros koordinációja, finom- és nagymozgása, türelme, kudarctûrése jótékony változásokon mehet át.

A játszóház játék, szórakozás de egyben közösségépítõ tevékenység is. Munkánk során elõsegítjük a gyermekben rejlõ tehetség kibontakozását és elõremozdítjuk szociális érettségét.

Játszóház vezetõink a Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület tagjai. Valamennyien magas fokon mûvelik azt a mesterséget, amelynek alapjaiba valóban képességfejlesztõ módon tudják bevezetni a játszóházban résztvevõ gyermekeket. Többségük játszóház vezetõi végzettséggel rendelkezik.

Ajánljuk játszóházainkat:

 • iskolanapokra,
 • iskolai ünnepségekre,

de nem csak iskoláknak, hanem különbözõ, - gyermekeket (is) érintõ rendezvényekhez közmûvelõdési intézményeknek, civil szervezeteknek:

 • nemzeti ünnepeinkre
 • hagyományõrzõ rendezvényekre
 • falunapokra
 • sportrendezvényekre
 • táborokba stb.

valamint pedagógusoknak: óvónõknek, technikát tanítóknak - továbbképzés gyanánt, vagy egyszeri továbbképzés részeként.

A foglalkozások idõtartama a megrendelõ igényeinek megfelelõen változhat. A foglalkozás idõtartama minimum két óra.

 

 

 

 

 


Játszóházainkban a következõ anyagokkal foglalkozunk:

 1. Textil
  • fonalmunkák, foná
  • szövés
  • hímzés, varrás
  • rongybaba, textiljátékok
 2. Gyöngy
 3. Nemez
 4. Agyag
 5. Fa
 6. Szálasanyagok:
  • csuhé
  • szalma
  • gyékény
  • cirok
  • raffia, szizál
 7. Termések, gyûjthetõ anyagok
 8. Papír
 9. Bõr
 10. Viasz
 11. Tojás
 12. Mézeskalács
 13. Üveg
 14. Drót


II. MESTERSÉGBEMUTATÓK

Sok olyan népi mesterség létezik, melyekre alig emlékszünk vagy mostanra alig található mesterember, aki foglalkozik vele. E mesterségeknek egy része a kihalás szélén áll, hiszen egyre kevesebb családban adják át apáról-fiúra vagy anyáról-leányra ezeket. A magyar népi hagyomány és kultúra tele van olyan értékekkel, amiket kötelességünk ápolni és életben tartani. Nem csak a múlt iránti kegyeletbõl, hanem a jelenben jelentkezõ jól felfogott érdekünkbõl:

„Egy gyerek szét tudta szerelni a vekkert, megvizsgálhatta a belsejében található fogaskerekeket -és ezzel megfejtethette a mögötte lévõ mechanizmust. Ma, az információs társadalom korában a dolgok gyakran oly bonyolultak, hogy az okot és okozatot csak nehezen vagy egyáltalán nem tudjuk felfogni.”

(Gerald Hüther agykutató)

Pedig az agyunk mindig ahhoz alkalmazkodik, amit lelkesedéssel teszünk. Megérteni egy dolog keletkezését, átélni egy tárgy létrehozását, önhatékonyságunkban nem kételkedni, hanem alkotni…

Aki ezeket a mesterség bemutatókat megnézi, talán elkezd érdeklõdni a kultúra ezen része felé, és kedvet kap valamelyik szakmát elsajátítani, akár hobbi szinten is. A szakmaválasztás elõtt álló fiatalok, vagy azok a fiatalok is elkezdhetnek érdeklõdni ezek iránt, akik munka nélkül maradtak, s akár hivatásukká is válhat valamelyik mesterség.

A népi mesterségek megismertetése fontos feladat egyesületünk számára. Érdekes látnivaló egy rég elfeledett mesterség munka közben szemlélhetõ fortélyainak bemutatása, melyet egy kis rögtönzött kiállítással egészítünk ki, hogy bemutassuk, milyen szépségeket és értékeket képes létrehozni az, aki otthonossá válik egy-egy mesterségben.

Ajánljuk mesterségbemutatóinkat különbözõ gyermekeket (is) érintõ, rendezvényekhez, közmûvelõdési intézményeknek, civil szervezeteknek, iskoláknak:

 • nemzeti ünnepeinkre,
 • hagyományõrzõ rendezvényekre,
 • falunapokra,
 • sportrendezvényekre,
 • táborokba,
 • valamint pedagógusoknak: óvónõknek, technikát tanítóknak - továbbképzés gyanánt, vagy egyszeri továbbképzés részeként.

A népi mesterségek felkínált gazdag tárházból mindenki szabadon válogathat - saját céljai és lehetõségei szerint csoportosíthatja azokat.

Arra is van lehetõség, hogy e bemutatók mellé válasszanak a népi kézmûves játszóházi, valamint a kreatív játszótéri szolgáltatásaink közül is bizonyos elemeket, míg ki nem alakul egy olyan vonzó program, melyben a rendezvény minden résztvevõje kellemesen és hasznosan, örömmel tölti el az idejét.

A Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület tagjai valamennyien magas fokon mûvelik azt a mesterséget, melynek bemutatására vállalkoznak.

 

 

Választható mesterségbemutatók:

 1. Gyapjúszövés
  • szalagszövés
  • karmantyúszövés
  • asztali, illetve állókeretes szövés
 2. Vászonszövés
 3. Hímzés
 4. Viseletkészítés
 5. Csipkekészítés
 6. Népi ékszerkészítés
 7. Nemezelés
 8. Fazekas
 9. Famûves
 10. Szálasanyag:
  • csuhé
  • szalma
  • gyékény
  • vesszõ
 11. Bõrmûves
 12. Honfoglalás kori tarsolylemez készítés
 13. Tojásdíszítés
 14. Mézeskalács
 15. Cserépkályha, kemence, népi tüzelõ berendezés építés

 

III. ELÕADÁSOK

Egyesületünk tagjai a népi kézmûvesség területeit érintõen szívesen vállalnak elõadásokat, referátumokat szakmai összejöveteleken, konferenciákon, bemutatókon.

 

IV. NÉPI ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK

Egyesületünk nem csak a gyermekek kézmûves foglalkoztatását vállalja szívesen, hanem a játéktárában sorakozó kész játékokat is rendelkezésükre bocsátja, hogy azokon a jóízû, önfeledt játszás közben megismerjék eleik játékkultúráját. Lelkesen veselkednek neki a különbözõ – ügyességet, erõt, fortélyt kívánó – játékoknak, hol egymással vetélkedve, hol saját elõzõ teljesítményeiket felülmúlva, vagy egyszerûen csak belefeledkezve a játék örömébe. Igazán szabadtéren élnek ezek a játékok, de rossz idõ esetén sokat közülük zárt térben is lehet mûködtetni.

A játékok természetes anyagokból készültek, egyszerûen kezelhetõk. Az egyesület tagjai segítik és felügyelik e játékok használatát. Nekünk is élmény látni – akár némi kezdeti idegenkedés után – milyen elmerülten játszanak gyermekeink, unokáink, a mi hajdani gyermekkorunkat idézõ játékokkal.

A népi ügyességi játékokat ajánljuk iskoláknak, és különbözõ gyermekeket (is) érintõ rendezvényekhez közmûvelõdési intézményeknek, civil szervezeteknek:

 • nemzeti ünnepeinkre,
 • hagyományõrzõ rendezvényekre,
 • falunapokra,
 • sportrendezvényekre stb.

Választható játékok:

 • A hagyományos népi eszközökkel a gyerekek kreativitását, ügyességét tehetik próbára, pl. csoszogi, kukoricamorzsoló, diótörõ, gólyaláb, memóriajátékok, sakk, stb.
 • Szabadtéri rendezvényekhez ajánljuk a fából készült, kézzel hajtható körhintánkat, ahol a gyerekek fûzfa kosárba ülhetnek.

 

Kiemelten ajánljuk figyelmükbe új, nagysikerû játékunkat:

 • Labirintus játék: a résztvevõ gyerekek egy labirintusban barangolva érezhetik magukat Meseországban. A küzdelmek során legyõzhetik a sárkányt, belebújhatnak Hamupipõke szerepébe és még sok izgalmas meseelemmel találkozhatnak. A játék végén, egy varázslás után meglepetés várja a próbatételeket kiálló „vándorokat”. Programunkat az óvodás, kisiskolás korosztálynak ajánljuk.

 

V. NÉPMÛVÉSZETI KIÁLLÍTÁSOK

Különbözõ témakörökben alkotásokat tudunk összeállítani, amely térségünk élõ népmûvészetét mutatják be.

 1. Dél- alföld élõ fazekas kultúrája
  A megyében elsõsorban a szlovák lakosság által hozott fazekas kultúra honosodott meg, amely elsõsorban tároló- és fõzõedényekként maradtak ránk, továbbá Tótkomlós településhez kötõdik a jellegzetes butéliák sora. Egyesületünk kézmûves mestereinek munkáit kívánjuk bemutatni a tárlaton.
 2. Békés megyei szûcshímzések
  Megyénkben a XIX. században hat szûcsközpont mûködött- Szarvason, Békéscsabán, Tótkomlóson, Mezõberényben és Gyulán. Az akkori viseletdarabokon megjelenõ hímzést a XX. Századtól folyamatosan gyûjtötték az alkotók, és alkották ujjá a lakástextileken, így egy nagyon érdekes, elsõsorban az Alsó- Tisza vidékre jellemzõ forma- és színvilágú textilgyûjtemény jött létre.
 3. Fa- és fonott bútorok
  Tájegységünk egyik meghatározó népi kézmûves területe a fûzvesszõfonás, amely tároló edényekben és bútorokban tovább él. Népmûvészet mestere címmel kitüntetett alkotók munkáit szeretnénk bemutatni.
 4. Asztal és környezete
  A bemutatón vászon és gyapjú szõttesek, hímzések, fazekas és faalkotások egyaránt láthatóak, továbbá megtalálható az ünnepi teríték. A kiállítás üzenet, hogy a népmûvészeti alkotások a mûvészi értékükkel, funkciójuk megtartása mellett lehetnek a XXI. század emberének használati tárgyai.
 5. Ágy és környezete
  A bemutatón vászon és gyapjú szõttesek, hímzések láthatók. A kiállításon megtalálható a hagyományos ágynemû mellett a ma is használható hímzett szövött garnitúra, a különbözõ tájegységek hímzéseit bemutató ágytakaró, falvédõ, párnák stb. A kiállítás üzenete, hasonló az elõzõekhez, nevezetesen az hogy alternatívát mutassunk a tucat termékekkel szemben, mert állítjuk, hogy a népmûvészeti alkotások a mûvészi értékükkel, funkciójuk megtartása mellett lehetnek a XXI. Század emberének használati tárgya is.
 6. Egyházi textíliák
  A bemutatón elsõsorban a hímzõ asszonyok és hímzõ szakkörök által készített oltárterítõk, miseruhás és egyéb egyházi textíliák láthatók, de megtalálható az egyes néprajzi táj hímzõ kultúrája is.
 7. Az esküvõ textíliái
  A bemutatón hímzés, szövés, csipke, viselet kategóriában, az esküvõ témában olyan tárgyak, tárgyegyüttesek láthatók, amelyek a magyar, és a Kárpát-medence nemzetiségi textil hagyományainak felhasználásával készültek.
 8. Születéstõl a gyermekszobáig
  A bemutatón hímzés, szövés, csipke, nemez, viselet kategóriában olyan tárgyak, tárgyegyüttesek láthatnak, amelyek a magyar, és a Kárpát-medence nemzetiségi textil hagyományainak felhasználásával készültek.
 9. Erdélyi festékes
  A bemutatón az erdélyi festékes szõnyegek motívumkincsének, technikáinak alkalmazásával új tervezésû alkotásokat láthatnak, amelyek a XXI. század emberének tárgyi környezete – lakástextil, viselet – számára készülnek.
 10. Hímes tojások
  A húsvétváráshoz teremt méltó környezetet a hímes tojás kiállítás, ahol bemutatásra kerülnek a különbözõ technikákkal – berzselt, írókázott, karcolt-díszített remekmûvek. A technikák mellett a látogatók gyönyörködhetnek a különbözõ tájegységek mintakincsében. Ez a kiállítás is alternatívát kínál a világ minden részén megvásárolható csoki tojásokkal szemben, s bízunk benne, hogy a készítéshez is kedvet kapnak a résztvevõk

 

Kiállítás-installáció:

Jelentõs mennyiségû paravánokkal, posztamensekkel rendelkezünk, amelyet a népmûvészeti kiállítások megrendezéséhez díjmentesen ajánlunk fel. Az igénybevevõket a szállítási és az installáció felállítási és bontási költsége terheli.

Természetesen a fentiektõl eltérõ kiállítást is igénybe lehet venni, ha szükséges, valamint játszóház, mesterség bemutató vagy bármilyen szakmai információval kapcsolatban állunk rendelkezésükre.

A kedvezményes árak listáját ITT találják. Az árak irányárak – valamennyi szolgáltatás megrendelése elõtt az igényeiket figyelembe véve alakítjuk ki árainkat, megegyezés szerint (amennyiben nem férnek bele a térítésmentes szolgáltatást kapók körébe).

Amennyiben felkeltettük érdeklõdését a linken megnyíló szolgáltatás igénylõ lap kitöltésével küldhetik el részünkre igényeiket.

 

A felkínált szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklõdhet:

Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület
Pál Miklósné – elnök
5600 Békéscsaba, Orosházi út 32.
Telefonszám: 06/66-442-122; 30/299-7789
E-mali: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Békéscsaba, 2017. január 25.

 

Tisztelettel:

 

Pál Miklósné

elnök

K, júl. 02, 2024
Meghosszabbítjuk az ősszel induló, államilag elismert népi kézműves szakképesítést adó képzések -...
Sze, máj. 08, 2024
A BÉKÉS MEGYEI NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET SZÉKHELYE (ezáltal számlacíme) ÉS LEVELEZÉSI CÍME...
Cs, márc. 28, 2024
Az egyesületünk által meghirdetett nyári táborok első jelentkezési határideje 2024. június 1-jén...
Cs, febr. 29, 2024
2024. március 8-10 között Békéscsabán kerül sor a XIX. KÁRPÁT - MEDENCEI NÉPI TEXTILFESZTIVÁL...
Cs, jan. 04, 2024
A Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok Háza, a debreceni Kézműves Alapítvány,...
P, szept. 08, 2023
Meghosszabbítjuk a Békés Megyei Népművészeti Egyesület akkreditált képzéseinek és...
Szo, júl. 15, 2023
Meghosszabbítottuk a már korábban meghirdetett XIX. KÁRPÁT-MEDENCEI NÉPI TEXTILFESZTIVÁL - 2024...
Sze, jún. 21, 2023
A Népi játék és kismesterségek oktatója képzésben résztvevők számára lehetőség van Képzési hitel...
Cs, jún. 08, 2023
Szent Iván Napi Vigadalom Békéscsaba, Szent István tér 2023. június 24. 18:00 - 22:00 óráig 18:00...