EFOP-1.3.5-16-2016-00026 - "Közösségek fejlesztése a népművészet eszköztárával Békés megyében"
Programsorozat megvalósulása 6 partnerszervezetnél

2017. szeptember 1. és 2018. február 28. között a projektben együttműködő 6 partnerszervezetnél programsorozat valósult meg (10 alkalomból álló programsorozat szakkör/szabadegyetem formájában), mely a helyi igényekre, sajátosságra épülve elsősorban a népi hagyományápolást, a helyi kulturális örökség megismertetését, megőrzését, átörökítését tűzte ki célul.

 

Telekgerendás Község Önkormányzata – Fafaragó szakkör

A ”Közösségek fejlesztése a népművészet eszköztárával Békés Megyében” című projekt keretében a Békés megyei népművészeti Egyesület együttműködve Telekgerendás Község Önkormányzatával fafaragó szakkört szervezett Telekgerendáson 2017 őszétől.
A 2017 júniusában tartott toborzó esemény és a szakkör beharangozásának eredményeként szinte minden korosztály érdeklődését sikerült felkelteni.
A szakkör helyszíne a telekgerendási iskola épülete volt, ahol kéthetente szombat délelőttönként gyűltek össze a fafaragás iránt érdeklődők.
A szakkör tagjai között találhatunk tizenévest és nagymamákat is, akik egyaránt nagy lelkesedéssel vettek részt alkalomról alkalomra a programsorozaton.
Fafaragási ismeretekkel senki sem rendelkezett, így teljesen az alapoktól kezdték az ismerkedést és a munkát. A fafaragó szakkör nagyon sikeresnek bizonyult, mivel a tagok az alapoktól elindulva eljutottak arra a szintre, amikor a település utca névtábláit készítették el.
A résztvevők nagyon lelkesek, a szakkörökön készült fotók megosztása után sok pozitív visszajelzést kaptak.
Telekgerendás Község Önkormányzata és a projekt keretében létrejött kisközösség, a Telekgerendási Népművészeti Kör – az érdeklődést tapasztalva – a fafaragó szakkör továbbélését támogatja.

 

Tótkomlósi Evangélikus Egyházközösség – Szövő szakkör

Gyülekezetünk már régebben is több kísérletet tett arra, hogy tótkomlós gazdag népművészete megismerése, újratanulása, visszatanulása érdekében azoknak az embereknek lehetőséget biztosítson, akik élni akaró és élni tudó alkotó közösségben szeretnék megélni az alkotás örömét. Ezért hozta létre a Mesterségek Házát – Dom remesiel, ahol párját ritkító módon, ma is tizenhárom népi mesterséget tud megmutatni. Ki nem ismerné az alkotás örömét, amikor létrehozott valamit, alkotott valami szépet és jót, nem csak saját, de mások örömére is. A MeHában mindig fontos cél, segíteni, átélni, elvárások nélküli alkotásban, akár a teremtés örömét is. 
A pályázatban vállaltuk, hogy első körben Toborzót és Családi napot is szervezünk, ami segítségével lehetőség nyílik arra, hogy felhívjuk a városunkban élők figyelmét a közösség, mint érték fontos szerepére, hogy rávilágítsunk arra, hogy milyen gazdag népművészeti hagyományokkal rendelkezik lakóhelyünk, és egyben megtaláljuk azokat az embereket, akik örömmel csatlakoznának - talán álmainkat is meghaladva alkotnának - egy népművészeti egyesülethez, közösséghez.
A szálak lassan kezdtek összeérni! A fonál egyik szála a sikeres pályázat keretében biztosított szakember – Lakatos Zsuzsanna, a megítélt támogatásból biztosított eszközök és szakmai anyag, továbbá az Egyházközösség tulajdonában lévő tíz szövőkeret. Majd a harmadik azok az asszonyok, akiknek sikerült az érdeklődésüket felkelteni, hogy ők maguk kalákába gyűljenek, illetve összekössék szabad délutánjaikat és közösen tanulják újra nagymamáik mindennapos tevékenységét.
Ma már elmondhatjuk, a MeHa lassan és biztosan újra megtelik élettel. Tizenkét asszony rendszeresen jön és találkozik, hogy elsajátítsák a gyapjúszövés fortélyait, hogy egymással megosszák tapasztalataikat, hogy megszólítsanak új érdeklődőket, bátorítva arra, hogy sosem késő elkezdeni, megtanulni valami újat, visszatanulni valami régit, értékeset, példát mutatva, hogy mások is bátran csatlakozzanak hozzánk. Így jött létre egy új helyi kisközösségünk, mely a szakkör végeztével is fennmarad.

 

Kalocsa Róza Művelődési Központ, Mezőkovácsháza - Kézműves szakkör

A kézműves szakkör indítását több városi rendezvényen hirdettük, inspirációként mini kiállítást rendeztünk, bemutattuk a szakköri keretek között készíthető népművészeti alkotásokat. 2017. október 4-én tájékoztató, egyeztető megbeszélést tartottunk 22 fő jelentkező részére.  Elsősorban munkahelyi, családi nehézségek, a nem megfelelő időpont miatt 4 fő visszalépett, a szakköri munkát 18 fővel kezdtük el, közülük nagy örömünkre senki nem maradt ki.
Nagyon kedvezően fogadták a jelentkezők azt a célkitűzést, hogy néhány tárgyalkotó népművészeti tevékenységgel, mesterséggel ismerkedhetnek meg, erre alapozva eldönthetik, hogy mely mesterségben szeretnének elmélyedni. A csoportba jelentkezők igazán jó kompetenciával rendelkeztek már a szakkör kezdetén is. Szinte mindenki foglalkozott valamilyen kézműves tevékenységgel valamilyen szinten. Meglévő ismereteiket szerették volna bővíteni, illetve újabb mesterségekkel akartak megismerkedni.
Három kézműves tevékenységet céloztunk meg: nemezelés, népi ékszerkészítés, szövés.  Mindhárom szakterületen megismerték a legfontosabb alapanyagokat, a legszükségesebb eszközöket, alapszinten elsajátították a mesterségek technikai fogásait. Belekóstoltunk a karácsonyi ünnepkörhöz kötődő kézműves tevékenységekbe is. Igazán nagy örömmel készítettek gyertyát, adventi koszorút, karácsonyi díszeket, Betlehemet.
Olyan alkotások születtek, melyek igazolják, hogy a résztvevők elsajátították a legfontosabb szakmai ismereteket, és eredménnyel hasznosították azokat a gyakorlatban. Sokan megcsodálták már az általuk készített nemezelt vagy szőtt párnákat, asztali futókat, a szebbnél szebb gyöngy ékszereket. Élvezettel használják a nemezlabdákat, mobiltokokat, szőtt babákat, tarisznyákat, nyakláncokat, karkötőket a családtagok, unokák, gyerekek vagy az alkotók. Munkáinkat bemutatjuk a Népi Kézműves Közösségek Dél-alföldi Találkozóján, Békéscsabán és a Helyi közösségek Napján, Mezőkovácsházán.
A szakkör nagyon nagy feladatot vállalt, ezt csak úgy tudtuk megvalósítani, hogy a „kötelező” kéthetenkénti foglalkozások mellett „szorgalmi” szakköri napokat tartottunk a köztes heteken. Emellett a szakköri tagok nagyon sokat dolgoztak otthonukban önállóan a foglalkozásokon tanultak felhasználásával.
Munkánk eredményességét, hasznosságát igazolja az is, hogy a szakkör továbbra is együtt marad, hiszen a csoport összetartó „családdá”, kreatív, alkotó közösségé kovácsolódott, így regisztrált helyi kisközösségként a projektben.  A jó hangulatú, kellemes együttlétet egy 5 napos nyári táborban szeretnénk folytatni, ahol még inkább elmélyedhetnek a résztvevők egy-egy mesterségben.

 

Nagybánhegyesi Szlovák Hagyományőrző Egyesület – Rezeda hímző szakkör

A projekt keretében megvalósuló szakköri tevékenységhez nagy segítséget jelentett a szakköri vezető, mint művészeti irányító aktív jelenléte, szakmai tudása és iránymutatása. Ő volt az, aki a szakköri tagok aktivitását és kreativitását folyamatosan magas szinten tartotta, következetesen megkövetelve a precíz munkát az alkotási folyamatokban.
A szakköri foglalkozások nagyon jó hangulatúak voltak és örömünkre a fiatalabb korosztályból is többen bekapcsolódtak a munkába. Célként tűztük ki, hogy hímzéseinkkel benevezünk a 2018. évi Országos Textiles Konferencia alkotói pályázatára. Előzetes terveink szerint 15 db alkotással kívántunk pályázni. A projektben folyó hasznos és eredményes tevékenységnek köszönhetően több, mint 80 alkotást küldtünk be. A projektgazdával együttműködő partnerszervezet, a Nagybánhegyesi Szlovák Hagyományőrző Közhasznú Egyesület alapszabályában megfogalmazott céljainak megvalósításához is nagymértékben hozzájárul a projekt, hiszen a tárgyi és szellemi értékek gyűjtése, feldolgozása, sőt továbbéltetése valósul meg azáltal, hogy a szakköri tagok hímzéseiben, a viselet kiegészítőkön megjelenik a helyi hagyományos mintakincs.
A foglalkozássorozaton átlagosan 12 fő vett részt, 10 alkalom valósult meg.

 

Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális Egyesület, Újkígyós - Göndöcs Benedek Honismereti kör

Javarészt pedagógusokból, helyi értelmiségiekből összeverbuválódott 17 fős csoportunkat a néptánc, a népzene és a néphagyományok szeretete vonzotta közös körbe. A 10 alkalommal megvalósult előadássorozat igénye egy rendre fölmerülő kérdés okán vetődött föl: Hol a helye és mi a szerepe XXI. századi életünkben a hagyománynak? Erre kerestük a választ sorozatunkban s arra jutunk, hogy az út nem visszafelé, hanem sokkal inkább előre vezet. Őseink örökségét nem őrizni, hanem megélni, örökíteni kell. A továbbadás mintái, mozdulatai – évezredek letisztult bölcsessége – őrződött meg a népművészet, a tárgyalkotó művészet, a szellemi örökség, a zene és a tánc gyakorlatában is. Nem más ez, mint egy vizuális, a kéz, a test mozdulatain keresztül öröklődő anyanyelv. A lélek anyanyelve... A résztvevők alapvető kitekintéssel, tájékozottsággal, – a folytatás igényét hangoztatva – a további önképzés lehetőségének megnyílásával zárták a jó hangulatú, közösségformáló, a részt vevők korábbi ismereteire is apelláló sorozatot.

 

Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium – BEGart Kézműves kör

A projekt keretében lehetőséget kaptak a BEG Művészeti Szakgimnázium tanulói, hogy népi iparművészektől tanuljanak. Dr. Illés Károlyné, Anika néni a hímzés tudományába vezette a szakkörösöket, Bíró Bertold könyvkötő mester a könyvkötés alapvető technikáit tanította meg a diákoknak. A hímzők között voltak, akik második éve ismerkednek ezzel az izgalmas sokszínű világgal, a könyvkötés során pedig eddig ismeretlen összetett lépései, anyagai kerültek a kíváncsi tanulók szemei elé. Fontos szempont volt a mesterségek választásánál, hogy olyan szakterületekkel ismerkedjenek meg a fiatalok, amik kapcsolódnak a művészeti képzésben tanult szakmájukhoz is. Kedves felfedezés számunkra, hogy minden összefügg mindennel, és olyan kapcsolatok íródnak össze a diákok keze, szíve, tudása által ezeknél a szakmáknál, amik messze túlmutatnak egy-egy szakma határainál! Így a grafikus is tanult hímezni és divat- és stílustervező is kötött könyvet. A szakkörök péntek délután voltak, kéthetente. Az első foglalkozáson mindkét iparművész a szakmájáról tartott bemutatót, és érdekes emlékeken keresztül beszélt az emberi kéz alkotóképességéről. Minden foglalkozáson úgy alkottak a diákok, hogy előre megbeszélt használati tárgyakat készítettek. Így nem csak részekkel, szakmai fortélyokkal, fogásokkal lettek gazdagabbak, hanem használati tárgyakkal is, amiket maguk készítettek el. A két teljesen különböző tudást pedig egy olyan könyv elkészítése zárta, ahol a diákok a hímzéseiket kötötték be a könyv fedőlapjába. Bízunk benne, hogy az érdeklődő diákjaink szívesen folytatják a megkezdett tevékenységeket a jövőben is, s közösségük megerősödve tovább él.

 

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA.jpg (1453×1004)

Sze, jún. 19, 2024
A Körös-völgyi Sokadalom a Dél-Alföld népművészetének ünnepe Gyulán, a vár előtt kialakított...
Sze, máj. 08, 2024
A BÉKÉS MEGYEI NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET SZÉKHELYE (ezáltal számlacíme) ÉS LEVELEZÉSI CÍME...
Cs, márc. 28, 2024
Az egyesületünk által meghirdetett nyári táborok első jelentkezési határideje 2024. június 1-jén...
Cs, febr. 29, 2024
2024. március 8-10 között Békéscsabán kerül sor a XIX. KÁRPÁT - MEDENCEI NÉPI TEXTILFESZTIVÁL...
Cs, febr. 08, 2024
Egyesületünk 12 népi kézműves szakágban hirdeti meg államilag elismert szakképesítésre felkészítő...
Cs, jan. 04, 2024
A Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok Háza, a debreceni Kézműves Alapítvány,...
P, szept. 08, 2023
Meghosszabbítjuk a Békés Megyei Népművészeti Egyesület akkreditált képzéseinek és...
Szo, júl. 15, 2023
Meghosszabbítottuk a már korábban meghirdetett XIX. KÁRPÁT-MEDENCEI NÉPI TEXTILFESZTIVÁL - 2024...
Sze, jún. 21, 2023
A Népi játék és kismesterségek oktatója képzésben résztvevők számára lehetőség van Képzési hitel...